ยกระดับความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยระบบ CRM

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ สิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นคือ การค้นหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า โดยอาจละเลยไปว่าการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวก็สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ช่วยก่อให้เกิดการซื้อซ้ำหรือบอกต่อโดยไม่ต้องอาศัยแคมเปญทางการตลาด ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างองค์กรกับลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณยืนหยัดและเติบโตท่ามกลางการแข่งขันทางการตลาดที่ดุเดือดได้

CRM (Customer Relationship Management) หรือ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ คือ เครื่องมือที่จะช่วยพาคุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการได้ เพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการและเชื่อมต่อข้อมูลอย่างทั่วถึงในองค์กร ดังนั้น องค์กรจึงสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาอันรวดเร็วทั้งในด้านการขาย การบริการ และการตลาด จนนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดและสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวระหว่างองค์กรกับลูกค้า

สร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วย CRM

  • ข้อมูลลูกค้าแบบครบ 360 องศาบนแพลตฟอร์มเดียว

หลายองค์กรมักประสบปัญหาในการจัดการข้อมูลของลูกค้า เช่น ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการซื้อ หรือข้อมูลเชิงลึกอย่างความชอบ/ไม่ชอบ โปรโมชั่นที่ลูกค้าสนใจ แม้กระทั่งความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของทางองค์กร แต่ข้อมูลเหล่านี้กลับกระจัดกระจายแยกไปกับแต่ละหน่วยงาน นำไปสู่การบริการที่ไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า หรือผิดพลาด ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ และกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ระบบ CRM จะช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น โดยพนักงานจะสามารถมองเห็นข้อมูลของลูกค้าได้รอบด้านแบบ 360 องศา ด้วยการสร้างฐานข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งระบบ และมีการอัพเดทข้อมูลแบบเรียลไทม์ ดังนั้นพนักงานทุกฝ่ายในองค์กรจึงสามารถเรียกดูข้อมูล ติดตาม แบ่งปัน ทำความเข้าใจ และให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคลของลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

  • กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นกันเองผ่านทุกช่องทาง

ระบบ CRM ช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์และตอบรับทุกการติดต่อของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล, Line, Facebook, Instagram, Twitter ฯลฯ รวมถึงช่วยบันทึกการติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีการเปลี่ยนพนักงานที่ดูแลลูกค้า แต่ก็ยังสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้จากระบบ ทำให้การทำงานต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ทั้งยังใช้ติดตามผลทั้งในระหว่างบริการและบริการหลังการขาย และยังเป็นช่องทางในการนำเสนอและอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละบุคคล เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่และรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษ

  • ส่งต่อโปรโมชั่นที่ถูกใจ

การเก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าด้วยระบบ CRM เช่น การเก็บประวัติการซื้อขาย ไลฟ์สไตล์ ความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการ ฯลฯ สามารถช่วยคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าได้ จึงช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์และนำเสนอข้อมูล แคมเปญ โปรโมชั่น สินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมความต้องการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

ในโลกปัจจุบันที่ลูกค้ากลายเป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจ การดูแลเอาใจใส่และกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่ผันผวนและมีความเสี่ยงอยู่รอบด้าน ระบบ CRM จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความประทับใจและมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดเพื่อนำไปสู่การสร้างความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวที่แข็งแรงและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ CRM